Název: Pozdní komplikace po radioterapii
Další názvy: Late complications of radiotherapy
Autoři: Špůrová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Šorejs Ondřej, MUDr. Ph.D.
Oponent: Sovová Alena, Mgr. Bc.
Datum vydání: 2022
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48835
Klíčová slova: radioterapie;onkologie;pozdní komplikace;ionizující záření;radiobiologie
Klíčová slova v dalším jazyce: radiotherapy;oncology;ionizing radiation;complication after radioterapy;radiobiology
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá pozdními komplikacemi po radioterapii. Je rozdělena do dvou částí na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je stručně popsáno nádorové onemocnění, radioterapie a s ní spojené ionizující záření. Nejvíce obsáhlá kapitola teoretické části se zabývá komplikacemi po radioterapii, kde jsou popsány akutní, velmi pozdní a především pozdní komplikace. V praktické části byla využita kvalitativní metoda výzkumu. A to ve formě polostrukturovaných rozhovorů s lékaři onkologických oddělení na téma pozdní komplikace po radioterapii.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with late complications after radiotherapy. It is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part briefly describes cancer, radiotherapy and the associated ionizing radiation. The most comprehensive charter of the theoretical part deals with complications after radiotherapy, where acute, very late and especially late complications are described. In the practical part, a qualitative research method was used. This was in the form of semi-structured interviews with doctors of oncology departments and on the topic of late complications after radiotherapy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Spurova_Hana_RAS_BP.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Spurova_VP.pdfPosudek vedoucího práce323,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Spurova_OP.pdfPosudek oponenta práce346,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Spurova.pdfPrůběh obhajoby práce369,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/48835

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.