Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠorejs Ondřej, MUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorŠpůrová, Hana
dc.contributor.refereeSovová Alena, Mgr. Bc.
dc.date.accepted2022-6-21
dc.date.accessioned2022-06-27T22:22:36Z-
dc.date.available2020-6-17
dc.date.available2022-06-27T22:22:36Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-3-30
dc.identifier90994
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/48835-
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá pozdními komplikacemi po radioterapii. Je rozdělena do dvou částí na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je stručně popsáno nádorové onemocnění, radioterapie a s ní spojené ionizující záření. Nejvíce obsáhlá kapitola teoretické části se zabývá komplikacemi po radioterapii, kde jsou popsány akutní, velmi pozdní a především pozdní komplikace. V praktické části byla využita kvalitativní metoda výzkumu. A to ve formě polostrukturovaných rozhovorů s lékaři onkologických oddělení na téma pozdní komplikace po radioterapii.cs
dc.format80 (16 960 slov)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectradioterapiecs
dc.subjectonkologiecs
dc.subjectpozdní komplikacecs
dc.subjectionizující zářenícs
dc.subjectradiobiologiecs
dc.titlePozdní komplikace po radioterapiics
dc.title.alternativeLate complications of radiotherapyen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictví
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis deals with late complications after radiotherapy. It is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part briefly describes cancer, radiotherapy and the associated ionizing radiation. The most comprehensive charter of the theoretical part deals with complications after radiotherapy, where acute, very late and especially late complications are described. In the practical part, a qualitative research method was used. This was in the form of semi-structured interviews with doctors of oncology departments and on the topic of late complications after radiotherapy.en
dc.subject.translatedradiotherapyen
dc.subject.translatedoncologyen
dc.subject.translatedionizing radiationen
dc.subject.translatedcomplication after radioterapyen
dc.subject.translatedradiobiologyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Spurova_Hana_RAS_BP.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
Spurova_VP.pdfPosudek vedoucího práce323,63 kBAdobe PDFView/Open
Spurova_OP.pdfPosudek oponenta práce346,55 kBAdobe PDFView/Open
Spurova.pdfPrůběh obhajoby práce369,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48835

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.