Title: Nevaskulární intervence v radiodiagnostice při léčbě bolesti zad
Other Titles: Nevascular intervention at radiotherapy in the treatment of back pain
Authors: Strejčková, Michaela
Advisor: Vondráková Alena, MUDr. Ph.D.
Referee: Heidenreich Filip, MUDr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48838
Keywords: bolest;nevaskulární;periradikulární terapie;páteř;radiodiagnostika
Keywords in different language: pain;nonvascular;periradicular therapy;spine;radiodiagnostics
Abstract: Má bakalářská práce se zabývá problematikou léčby bolesti zad za pomoci nevaskulárních intervenčních radiodiagnostických technik. Teoretická část popisuje základní anatomické struktury zad a příčiny, které bolesti zad způsobují. Popisuji zde nejčetněji prováděné nevaskulární intervenční metody a jejich průběh. Praktická část se soustřeďuje na cíl zjistit, v jakém úseku páteře se nejčastěji periradikulární terapie provádí s ohledem na věk a jaké pohlaví toto vyšetření podstupuje více. Jako další obsahuje 5 kazuistik s obrazovou dokumentací.
Abstract in different language: This bachelors thesis deal with problematics of the back pain treatment with help of nonvascular radiodiagnostic intervention techniques. The theoretical part describes basic anatomical structures which are contained in the area of our back and reasons why backpain can be caused. I am describing the most common nonvascular interventions and their course. The practical part is focusing on goal to findout in what section of spine is periradicular therapy most used treatment, in what age and what gender are patients attending periradicular therapy the most. As next it contains five case studies with added visual documentation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Strejckova_Michaela_RAS_BP.pdfPlný text práce2,17 MBAdobe PDFView/Open
Strejckova_VP.pdfPosudek vedoucího práce346,57 kBAdobe PDFView/Open
Strejckova_OP.pdfPosudek oponenta práce361,69 kBAdobe PDFView/Open
Strejckova.pdfPrůběh obhajoby práce392,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48838

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.