Title: Mechanismy rezistence k vybraným skupinám antibiotik.
Other Titles: Resistance mechanisms of selected antibiotic groups.
Authors: Buchlovská, Michaela
Advisor: Chudějová Kateřina, Mgr. Ph.D.
Referee: Bergerová Tamara, MUDr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48842
Keywords: antibiotická rezistence;antibiotika;mechanismy antibiotik
Keywords in different language: antibiotics resistance;antibiotic;mechanisms of antibiotic
Abstract: Antibiotika byla objevena za účelem léčby bakteriálních infekcí. Dodnes je jejich vynález považován za velký úspěch medicíny, ale jejich negativní účinky se začínají značně projevovat antibiotickou rezistencí. Vznik antibiotické rezistence sílí a s ní také počet málo citlivých bakterií na antibiotika. Bakterie si vytvářejí mechanismy, které se brání účinku před antibiotiky. Touto problematikou se zabývám ve své bakalářské práci, kde jsou popsány jednotlivé antibiotické rezistence u vybraných antibiotik. Dále je shrnuta diagnostika citlivosti antibiotik, které se věnuji v teoretické i praktické části. V praktické části jsou mimo jiné zahrnuta statistická data a diagnostická rozdílnost jednotlivých fenotypů u streptokoků, která vykazují určitý stupeň rezistence k erytromycinu nebo klindamycinu.
Abstract in different language: Antibiotics have been discovered to treat bacterial infections. To this day, their invention is considered like a great success of medicine. But their side effects are beginning to manifest themselves significantly in antibiotic resistance. The development of antibiotic resistance is increasing and with it the number of bacteria that are less sensitive to antibiotics. Bacteria develop mechanisms that resist action from antibiotics. I am dealing with this issue in my bachelor thesis where the individual antibiotic resistance of selected antibiotics are described. Further I described diagnostics of antibiotic susceptibility, which I deal with in the theoretical and the practical part. The practical part includes among other things statistical file and diagnostic differences of individual phenotypes in streptococci which show certain type of resistance to erythromycin or clindamycin.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Buchlovska__Michaela_ZL_BP..pdfPlný text práce7,65 MBAdobe PDFView/Open
Buchlovska_VP.pdfPosudek vedoucího práce309,41 kBAdobe PDFView/Open
Buchlovska_OP.pdfPosudek oponenta práce299,43 kBAdobe PDFView/Open
Buchlovska.pdfPrůběh obhajoby práce364,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48842

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.