Title: Změny proočkovanosti dětské populace
Other Titles: Changes in vaccination coverage of the pediatric population
Authors: Botošová, Barbora
Advisor: Pazdiora Petr, Prof. MUDr. CSc.
Referee: Cibulka Roman, MUDr. Ph.D., MBA
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48843
Keywords: očkování;imunizace;infekční onemocnění;vakcína;nežádoucí účinky
Keywords in different language: vaccination;immunization;infectious diseases;vaccine;side effects
Abstract: Bakalářská práce se zaobírá problematikou očkování a proočkovanosti v České republice. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na historii očkování, vysvětluje základní pojmy jako je imunita, imunizace. Dále je zde uvedeno jakým způsobem se uskladňují vakcíny, jak probíhá proces vakcinace a jaké jsou její dopady. Následně popisuje infekční onemocnění, proti kterým se povinně i dobrovolně oč-kuje v České republice. Praktická část je postavena na výzkumném charakteru. Cílem této práce je poukázat na změny proočkovanosti v Karlovarském a Plzeňském kraji.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with issue of vaccination and immunization in the Czech Re-public. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is fo-cused on the history of vaccination, explains basic concepts such as immunity, immuni-zation. It also shows how vaccines are stored, how the vaccination process takes place and what the consequences are. Subsequently, it describes an infectious disease, which are Prevented with this and voluntarily vaccinated in the Czech Republic. The practical part is based on research. The aim of this work is to point out changes in vaccination in the Karlovy Vary and Pilsen Regions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Botosova Barbora.pdfPlný text práce867,66 kBAdobe PDFView/Open
Botosova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Botosova_OP.pdfPosudek oponenta práce318,23 kBAdobe PDFView/Open
Botosova.pdfPrůběh obhajoby práce381,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48843

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.