Název: Poruchy příjmu potravy - vliv rodiny a okolí
Další názvy: Eating disorder - the influence of family and environment
Autoři: Zadražilová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Murgaš, Jaromír
Oponent: Koutecký, Ivan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4885
Klíčová slova: poruchy příjmu potravy;mentální anorexie;mentální bulimie;rizikové faktory;rodina;okolí;společenské hodnoty
Klíčová slova v dalším jazyce: eating disorders;anorexia nervosa;bulimia nervosa;high-risk factors;family;surroundings;social values
Abstrakt: Bakalářská práce "Poruchy příjmu potravy - vliv rodiny a okolí" se zabývá dvěma nejzávažnějšími poruchami příjmu potravy, a to mentální anorexií a mentální bulimií, jejich charakteristikou, historií a výskytem, dále jejich důsledky na fyzické a duševní zdraví člověka, léčbou a prevencí. Popisuje rizikové faktory na vznik poruch příjmu potravy. Stěžejním tématem bakalářské práce je vliv rodiny, okolí a společenských hodnot na vznik a průběh poruch příjmu potravy.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor paper "Eating Disorders - Influence of Family and Surroundings" deals with two of the most serious eating disorders called "anorexia nervosa" and "bulimia nervosa", their characteristics, history and occurrence. Furthemore, it concentrates on their impact on physical and mental health of human, medical treatments and prevention. It also describes the high-risk factors for development of eating disorders. The main topic of the bachelor paper is the influence of family, surroundings, and social values on the start and development of eating disorders.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace.pdfPlný text práce264,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zadrazilova Eva_Murgas Jaromir.rtfPosudek vedoucího práce1,8 MBRTFZobrazit/otevřít
Zadrazilova Eva_Koutecky Ivan.docPosudek oponenta práce60,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Zadrazilova_Eva.pdfPrůběh obhajoby práce444,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4885

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.