Title: Zobecněná L(p,q)-ohodnocení grafů
Other Titles: Generalized L(p,q)-labelings of graphs
Authors: Kopřiva, Martin
Advisor: Holub Přemysl, Doc. RNDr. Ph.D.
Referee: Teska Jakub, RNDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48855
Keywords: l(p;q)-ohodnocení;l(p;q;r)-ohodnocení;cirkulant
Keywords in different language: l(p;q)-labelling;l(p;q;r)-labelling;circulant
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá L(p,q)-ohodnocením grafů a L(p,q,r)-ohodnocením grafů. Příslušným ohodnocením rozumíme přiřazení nezáporných celých čísel vrcholům grafu G tak, že sousední vrcholy musejí být ohodnoceny hodnotami lišícími se aspoň o p, vrcholy ve vzdálenosti 2 se musejí lišit aspoň o q a ev. vrcholy ve vzdálenosti 3 se musejí lišit alespoň o r, kde p,q a r jsou nezáporná celá čísla. První část práce shrnuje některé doposud známé výsledky v oblasti L(p,q)-ohodnocení, a to především pro parametry p=0 a q=1, p=q=1, v praxi nejvíce se vyskytující p=2 a q=1, ale i pro obecné p a q. Kapitola 4 pak pojednává o vlastním výzkumu - L(3,2,1)-ohodnocení cirkulantů.
Abstract in different language: This thesis deals with L(p,q)-labellings of graphs and L(p,q,r)-labellings of graphs. By appropriate labellings we mean an assignment of non-negative integers to vertices of graph G according to the following rules: adjacent vertices are labelled by values differing by at least p, vertices at distance two apart labelled by values differing by at least q and, eventually, vertices at distance three are labelled by values differing by at least r, where p,q,r are non-negative integers. Already known results for L(p,q)-labelling of graphs with respect to p=0 and q=1, p=q=1, the most common in practice p=2 and q=1, but also for p a q in general are summarized in the first part of this thesis. Our own research, which concentrates on L(3,2,1)-labelling of circulant graphs, is described in Chapter 4.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Kopriva.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
PV_Kopriva.pdfPosudek vedoucího práce647,64 kBAdobe PDFView/Open
PO_Kopriva.pdfPosudek oponenta práce525,84 kBAdobe PDFView/Open
P_Kopriva.pdfPrůběh obhajoby práce189,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48855

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.