Title: Aspekty korozního napadení na akustickou emisi kovů
Other Titles: Influence of corrosion attack on acoustic emission of metals
Authors: Panská, Dominika
Advisor: Beneš Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Nová Kateřina, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48857
Keywords: akustická emise;koroze;metody nedestruktivního zkoušení
Keywords in different language: acoustic emission;corrosion;non-destructive testing methods
Abstract: Bakalářská práce se zabývá zkoumáním vlivu korozních prostředí na materiály pomocí metody Akustické emise. V teoretické části vysvětluje základní metody nedestruktivního zkoušení a dále popisuje fungování metody Akustické emise. V experimentální části je provedeno měření a vyhodnocení získaných hodnot.
Abstract in different language: The bachelor thesis is concerned with the study of the influence of corrosive environments on materials using the Acoustic Emission method. The theoretical part explains the basic methods of non-destructive testing and further describes the operation of the Acoustic Emission method. In the experimental part, the measurement and evaluation of the obtained values is performed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Panska_bakalarska_prace.pdfPlný text práce2,09 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce50,22 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,44 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48857

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.