Title: Galvanické pokovení šperků
Other Titles: Electroplating of jewellery
Authors: Beberová, Pavlína
Advisor: Chocholatý Ondřej, Ing. Ph.D.
Referee: Šimeček Jiří, Ing. PhD.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48863
Keywords: galvanické pokovení;elektrolýza;šperkařství;zlacení;stříbření;rhodiování;niklování;sem a edx analýza
Keywords in different language: galvanic plating;electrolysis;jewelry;gilding;silvering;rhodium plating;nickel plating;sem and edx analysis
Abstract: Bakalářská práce obsahuje princip galvanického pokovení, popis metod galvanického pokovení používaných ve šperkařství. Praktická část se věnuje pokovení několika materiálů zlatem a niklem, zdokumentování a vyhodnocení kvality a vzhledu nanesených vrstev.
Abstract in different language: The bachelor thesis contains the principle of galvanic plating, a description of galvanic plating methods used in jewelry. The practical part is devoted to plating several materials with gold and nickel, documenting and evaluating the quality and appearance of the applied layers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Beberova Pavlina.pdfPlný text práce3,75 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce47,66 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce51,51 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48863

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.