Title: Konstrukce jednoduchého vřetenového lisu
Other Titles: Simple spindle press machine construction
Authors: Mašek, Jan
Advisor: Kořínek Jiří, Ing.
Referee: Formánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48882
Keywords: vřetenový ruční lis;trapézový šroub;dílenský stroj;konstrukční návrh
Keywords in different language: manual spindle press;trapezoidal screw;workroom machine;construction design
Abstract: V této bakalářské práci vytvořte konstrukční návrh jednoduchého vřetenového lisu pro dílenské použití. Použití pro snadné lisování dle dílenských potřeb. Konstrukci vytvořte se základem trapézového šroubu Tr 60x9-400. Úvod, status quo, výpočty, konstrukční návrh (hlavní část), ekonomika, návod k použití, možná dobrovolná realizace.
Abstract in different language: In this bachelor theasis create a design of a simple spindle press for workshop use. Used for easy pressing according to workshop needs. Create the construction with the base of the trapezoidal screw Tr 60x9-400. Introduction, status quo, computations, design (main part), economics, instructions for use, possible voluntary execution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Jan Masek.pdfPlný text práce3,77 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce46,38 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce49,45 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48882

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.