Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFormánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorPetráš, Adam
dc.contributor.refereeKořínek Jiří, Ing.
dc.date.accepted2022-6-13
dc.date.accessioned2022-06-27T22:23:12Z-
dc.date.available2021-10-16
dc.date.available2022-06-27T22:23:12Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-5-20
dc.identifier90592
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/48883-
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na technický návrh zavěšení zadní hnané nápravy pro terénní vozidlo typu buggy. Obsahuje rešeršní část, koncepční návrh zvolené varianty zavěšení, specifikaci jednotlivých částí včetně zvolených materiálů a technologie výroby, základní výpočtovou kontrolu, pevnostní analýzu a finální návrh zavěšení. Práce je doplněna o část výkresové dokumentace a jejím výstupem je CAD model kompletní sestavy zavěšení.cs
dc.format43 s. (6953 slov)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectvozidlocs
dc.subjectbuggycs
dc.subjectterénnícs
dc.subjectnápravacs
dc.subjecthnanács
dc.subjectzavěšenícs
dc.subjectnezávislács
dc.subjectlichoběžníkovács
dc.subjectnávrhcs
dc.subjectkontrolacs
dc.subjectcadcs
dc.subjectmkpcs
dc.subjectrámcs
dc.subjectramenocs
dc.subjecttěhlicecs
dc.subjectnábojcs
dc.titleTechnické řešení zavěšení zadní hnané nápravy pro vozidla.cs
dc.title.alternativeTechnical solution of rear driven axle for vehicles.en
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrství
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is focused on technical design of rear drive axle suspension for offroad buggy vehicle. It contains research part, conceptual design of selected suspension variant, specification of individual parts including selected materials and production methods, basic calculation control, strength analysis and final suspension design. Thesis also includes part of drawing documentation, and its output is a complete CAD model of suspension assembly.en
dc.subject.translatedvehicleen
dc.subject.translatedbuggyen
dc.subject.translatedoffroaden
dc.subject.translatedaxleen
dc.subject.translateddrivenen
dc.subject.translatedsuspensionen
dc.subject.translatedindependenten
dc.subject.translatedtrapezoidalen
dc.subject.translateddesignen
dc.subject.translatedcontrolen
dc.subject.translatedcaden
dc.subject.translatedmkpen
dc.subject.translatedframeen
dc.subject.translatedarmen
dc.subject.translateduprighten
dc.subject.translatedhuben
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petras_Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,33 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce47,15 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce47,44 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48883

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.