Title: Tvorba výrobního výkresu na základě norem ISO GPS
Other Titles: Creation of a production drawing based on ISO GPS standards
Authors: Tůmová, Karolína
Advisor: Mazínová Ivana, Ing. Ph.D.
Referee: Vodičková Pavlína, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48888
Keywords: výrobní výkres;soubor norem iso gps;funkčnost dílu;smontovatelnost;správnost specifikování rozměrů
Keywords in different language: production drawing;set of iso gps standards;the functionality of the part;assemblability;correctness of dimension specification
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou geometrické specifikace produktu. Cílem práce je provedení rešerše nejzákladnějších a nejpotřebnějších norem zabývajících se správným předepisováním rozměrů a tolerancí ve výrobním výkresu. Na důležitost znalosti norem poukazuje praktická část bakalářské práce.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the problem of geometrical product specifications. The thesis aims to research the most basic and most necessary standards dealing with the correct specification of dimensions and tolerances in a product drawing. The practical part of the bachelor thesis points out the importance of the knowledge of standards.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Tumova_Karolina.pdfPlný text práce4,95 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce50,85 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,53 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48888

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.