Title: Objektivizace účinků metod kinezioterapie prostřednictvím povrchové elektromyografie
Other Titles: Objective evaluation of effects of kinesiotherapy through surface electromyography
Authors: Drlík, Pavel
Advisor: Ryba Lukáš, Mgr.
Referee: Votík Tomáš, Mgr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48891
Keywords: povrchová elektromyografie;kinezioterapie;fyzioterapie
Keywords in different language: surface electromyography;kinesiotherapy;physiotherapy
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití povrchové elektromyografie jako objektivizační metody v kinezioterapii. Teoretická část shrnuje podstatné informace o nervosvalovém systému, které jsou důležité pro pochopení podstaty povrchové elektromyografie. Popsány jsou především procesy spojené se vznikem a šířením akčního potenciálu, což je bioelektrický signál, který povrchová elektromyografie dokáže zachytit. Dále je charakterizována povrchová elektromyografie, vliv faktorů, které ovlivňují výstup měření, zpracování a analýzu elektromyografického záznamu. Praktická část zkoumá, jak povrchovou elektromyografii využili autoři ve vyhledaných pracích k vyhodnocení svých terapii. Výsledky jsou vyhodnoceny v diskusi a závěru.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with a possibility of use of surface electromyography as an evaluation method in kinesiotherapy. Theoretical part summarises important information about the neuromuscular system related to surface electromyography issues. Generation and propagation of an action potential is described in a detail as it is a bioelectrical signal that surface electromyography is able to detect and record. Issues related to recording and processing of the EMG signal are also addressed. The practical part researches the way of use of the surface electromyography as an evaluation method in kinesiotherapy by other authors. The results are further discussed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Drlik_Pavel_B5345_BP.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
1_BP_VEDOUCI_POSUDEK_Drlik.pdfPosudek vedoucího práce296,71 kBAdobe PDFView/Open
2_BP_OP_Drlik.pdfPosudek oponenta práce309,64 kBAdobe PDFView/Open
Drlik.pdfPrůběh obhajoby práce359,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48891

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.