Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVrbská Veronika, MSc.
dc.contributor.authorBílková, Anna
dc.contributor.refereeSvěcená Kateřina, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2022-6-20
dc.date.accessioned2022-06-27T22:23:19Z-
dc.date.available2021-6-16
dc.date.available2022-06-27T22:23:19Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-3-30
dc.identifier90819
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/48892-
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá rolí ergoterapeuta u předčasně narozených dětí. Autor této práce považuje za důležité přiblížit roli ergoterapeuta rodičům předčasně narozených dětí. Problematika předčasně narozených dětí je shrnuta v teoretické části. V teoretické části jsou také poznatky z oboru ergoterapie, která přibližuje práci ergoterapeuta u nedonošených dětí. Jsou zde zahrnuty ergoterapeutické intervence, které se využívají v problematice předčasně narozených dětí. Praktická část se skládá ze dvou dotazníků, které byly rozeslány rodičům předčasně narozených dětí a ergoterapeutům, kteří pracují s předčasně narozenými dětmi.cs
dc.format72
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=90819-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectpředčasně narozené dítěcs
dc.subjectneonatologické oddělenícs
dc.subjectergoterapiecs
dc.subjectbobath konceptcs
dc.subjectbazální stimulacecs
dc.subjectsenzorická integracecs
dc.titleRole ergoterapeuta u předčasně narozených dětí v České republicecs
dc.title.alternativeThe role of the occupational therapist for premature born babies in the Czech Republicen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií
dc.thesis.degree-programErgoterapie
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis looks at the role of an occupational therapist for premature born babies. The author of this thesis considers it important to bring the role of the occupational therapist closer to the parents of premature babies. The problem of preterm infants is summarized in the theoretical part. In the theoretical part, there are also knowledge from the field of occupational therapy, which approximates the work of occupational therapists for premature babies. Occupational therapy interventions are included and are used in the issue of preterm births. The practical part consists of two questionnaires sent out to parents of premature babies and occupational therapists who work with premature babies.en
dc.subject.translatedpremature born babyen
dc.subject.translatedneonatal intensive care uniten
dc.subject.translatedoccupational therapyen
dc.subject.translatedbobath concepten
dc.subject.translatedbasal stimulationen
dc.subject.translatedsensory integrationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bilkova_Anna_ERG_BP.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
1_BP_VEDOUCI_POSUDEK_Bilkova.pdfPosudek vedoucího práce311,8 kBAdobe PDFView/Open
2_BP_OPONENT_POSUDEK_Bilkova.pdfPosudek oponenta práce325,59 kBAdobe PDFView/Open
Bilkova.pdfPrůběh obhajoby práce352,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48892

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.