Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBeneš Petr, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorBenešová, Lenka
dc.contributor.refereeForst Jan, Ing.
dc.date.accepted2022-6-22
dc.date.accessioned2022-06-27T22:23:23Z
dc.date.available2021-10-15
dc.date.available2022-06-27T22:23:23Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-5-27
dc.identifier89972
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/48896
dc.description.abstractDiplomová práce obsahuje představení výparníků Lucie a materiály používané pro jejich výrobu, úvod do teorie koroze, základní korozní testy používané v automotive a výsledky experimentálního programu. Experimentální program se sestává z provedení SWAAT ASTM a PACT testu na 13 různých materiálech používaných společností Valeo pro výrobu výparníků klimatizačních jednotek v automotive. Kromě toho jsou popsány nejčastější typy koroze s ohledem na použité materiály a korozní testy.cs
dc.format70
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce není přístupný. Text bude přístupný od 27.4. 2025.cs
dc.subjectvýparníkycs
dc.subjectvýměníky luciecs
dc.subjectvaleocs
dc.subjectautomotivecs
dc.subjecthliníkcs
dc.subjecthliníkové slitinycs
dc.subjectsložené plechycs
dc.subjectkorozecs
dc.subjectkorozní testycs
dc.subjectswaat astmcs
dc.subjectpactcs
dc.subjectmetalografická analýzacs
dc.titlePorovnání korozní odolnosti vybraných materiálů použitých v konstrukci výměníku tepla za pomoci korozních zkoušek používaných v automotivecs
dc.title.alternativeComparison of corrosion resistance of selected materials used in the construction of heat exchangers by using corrosion tests in automotiveen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní
dc.thesis.degree-programMateriálové inženýrství a výrobní technologie
dc.description.resultObhájeno
dc.rights.accessembargoAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis contains an introduction to Lucie evaporators and the materials used for their production, an introduction to corrosion theory, basic corrosion tests used in the automotive industry and the results of the experimental program. The experimental program consists of performing SWAAT ASTM and PACT tests on 13 different materials used by Valeo for the production of automotive air conditioner evaporators. In addition, the most common types of corrosion with regards to the materials used and the corrosion tests are described.en
dc.subject.translatedevaporatorsen
dc.subject.translatedlucie exchangersen
dc.subject.translatedvaleoen
dc.subject.translatedautomotiveen
dc.subject.translatedaluminiumen
dc.subject.translatedaluminium alloysen
dc.subject.translatedcomposite platesen
dc.subject.translatedcorrosionen
dc.subject.translatedcorrosion testsen
dc.subject.translatedswaat astmen
dc.subject.translatedpacten
dc.subject.translatedmetallographic analysisen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Benesova.pdfPlný text práce4,74 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce50,13 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,31 kBAdobe PDFView/Open
rozhodnuti_Benesova.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP94,46 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48896

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.