Název: Cyklické vlastnosti orientovaných grafů
Autoři: Krejčíková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Čada Roman, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Teska Jakub, RNDr. Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2022
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48906
Klíčová slova: orientovaný graf;hamiltonovský cyklus;stupňové podmínky;lokální podmínky;souvislost grafu;nezávislost grafu
Klíčová slova v dalším jazyce: directed graph;hamilton cycle;degree conditions;local conditions;connectivity;independence
Abstrakt: Tato práce se zabývá cyklickými vlastnostmi orientovaných grafů. První kapitola je seznámením s některými problémy v oblasti teorie grafů. Ve druhé kapitole definujeme základní pojmy z teorie grafů - nejprve pro neorientované a dále pro orientované grafy. Ve třetí kapitole jsou uvedeny známé věty a hypotézy o hamiltonovských vlastnostech neorientovaných i orientovaných grafů, které kladou podmínky zejména na stupně vrcholů daných grafů. Ve čtvrté kapitole jsou zmíněny postačující podmínky zaměřené na souvislost a nezávislost opět neorientovaných i orientovaných grafů. Poslední kapitola je věnována lokálním verzím Meynielovy věty a Manoussakisovy hypotézy, které popisují cykly na určitých množinách vrcholů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on Hamilton properties of directed graphs. The first chapter is a familiarization with some of the problems of graph theory. In the second chapter we define fundamental terms of graph theory for both undirected and directed graphs. In the third chapter we mention well-known theorems and conjectures about Hamilton properties of undirected and directed graphs which provide particularly sufficient degree conditions. In the fourth chapter we discuss sufficient conditions based on connectivity and independence of given graphs. The last chapter is dedicated to local versions of Meyniel's theorem and Manoussakis' conjecture which characterize cycles on specific sets of vertices.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Krejcikova.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV_Krejcikova.pdfPosudek vedoucího práce564,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_Krejcikova.pdfPosudek oponenta práce377,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh_Krejcikova.pdfPrůběh obhajoby práce207,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/48906

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.