Title: Cyklické vlastnosti orientovaných grafů
Authors: Krejčíková, Kateřina
Advisor: Čada Roman, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Teska Jakub, RNDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48906
Keywords: orientovaný graf;hamiltonovský cyklus;stupňové podmínky;lokální podmínky;souvislost grafu;nezávislost grafu
Keywords in different language: directed graph;hamilton cycle;degree conditions;local conditions;connectivity;independence
Abstract: Tato práce se zabývá cyklickými vlastnostmi orientovaných grafů. První kapitola je seznámením s některými problémy v oblasti teorie grafů. Ve druhé kapitole definujeme základní pojmy z teorie grafů - nejprve pro neorientované a dále pro orientované grafy. Ve třetí kapitole jsou uvedeny známé věty a hypotézy o hamiltonovských vlastnostech neorientovaných i orientovaných grafů, které kladou podmínky zejména na stupně vrcholů daných grafů. Ve čtvrté kapitole jsou zmíněny postačující podmínky zaměřené na souvislost a nezávislost opět neorientovaných i orientovaných grafů. Poslední kapitola je věnována lokálním verzím Meynielovy věty a Manoussakisovy hypotézy, které popisují cykly na určitých množinách vrcholů.
Abstract in different language: This thesis is focused on Hamilton properties of directed graphs. The first chapter is a familiarization with some of the problems of graph theory. In the second chapter we define fundamental terms of graph theory for both undirected and directed graphs. In the third chapter we mention well-known theorems and conjectures about Hamilton properties of undirected and directed graphs which provide particularly sufficient degree conditions. In the fourth chapter we discuss sufficient conditions based on connectivity and independence of given graphs. The last chapter is dedicated to local versions of Meyniel's theorem and Manoussakis' conjecture which characterize cycles on specific sets of vertices.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Krejcikova.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
PV_Krejcikova.pdfPosudek vedoucího práce564,47 kBAdobe PDFView/Open
PO_Krejcikova.pdfPosudek oponenta práce377,21 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_Krejcikova.pdfPrůběh obhajoby práce207,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48906

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.