Název: Ideová východiska Americké revoluce a války za nezávislost
Další názvy: Ideological bases of the American Revolution and the War of Independence
Autoři: Čubová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Demjančuk, Nikolaj
Oponent: Profant, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4892
Klíčová slova: Americká revoluce;válka za nezávislost;osvícenské ideje;Deklarace nezávislosti;Benjamin Franklin
Klíčová slova v dalším jazyce: American revolution;war of independence;enlightenment ideas;Declaration of independence;Benjamin Franklin
Abstrakt: Práce se snaží postihnout osvícenské ideje ovlivňující období americké revoluce a války za nezávislost. Koncepce práce je založena teoreticky a vyzdvihuje nejvýraznejší revoluční ideje. Zabývá se osobností Benjamina Franklina, který svými aktivitami přispěl k vytvoření demokratické republiky na americkém kontinentu.
Abstrakt v dalším jazyce: The work tries to capture the ideas of the Enlightenment influence the American Revolution and the War of Independence. The concept of work is theoretically based and highlights the most significant revolutionary ideas. It deals with the personality of Benjamin Franklin, that their activities contributed to the establishment of a democratic republic on the American continent.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFI) / Bachelor´s works (DPY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace 2012.pdfPlný text práce4,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cubova Martina_Demjancuk Nikolaj.docxPosudek vedoucího práce35,27 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Cubova Martina_Profant Martin.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Cubova_MArtina.pdfPrůběh obhajoby práce306,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4892

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.