Title: Ideová východiska Americké revoluce a války za nezávislost
Other Titles: Ideological bases of the American Revolution and the War of Independence
Authors: Čubová, Martina
Advisor: Demjančuk, Nikolaj
Referee: Profant, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4892
Keywords: Americká revoluce;válka za nezávislost;osvícenské ideje;Deklarace nezávislosti;Benjamin Franklin
Keywords in different language: American revolution;war of independence;enlightenment ideas;Declaration of independence;Benjamin Franklin
Abstract: Práce se snaží postihnout osvícenské ideje ovlivňující období americké revoluce a války za nezávislost. Koncepce práce je založena teoreticky a vyzdvihuje nejvýraznejší revoluční ideje. Zabývá se osobností Benjamina Franklina, který svými aktivitami přispěl k vytvoření demokratické republiky na americkém kontinentu.
Abstract in different language: The work tries to capture the ideas of the Enlightenment influence the American Revolution and the War of Independence. The concept of work is theoretically based and highlights the most significant revolutionary ideas. It deals with the personality of Benjamin Franklin, that their activities contributed to the establishment of a democratic republic on the American continent.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace 2012.pdfPlný text práce4,71 MBAdobe PDFView/Open
Cubova Martina_Demjancuk Nikolaj.docxPosudek vedoucího práce35,27 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Cubova Martina_Profant Martin.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFView/Open
Cubova_MArtina.pdfPrůběh obhajoby práce306,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4892

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.