Title: Návrh dronu
Other Titles: UAV design
Authors: Hlinomaz, Václav
Advisor: Kašpar Petr, Ing. et Ing. Ph.D.
Referee: Navrátil Josef
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48931
Keywords: dron;multikoptéra;bldc motor;vrtule;letová doba;pid kontrolér;akumulátor;kapacita;uspořádání;návrh dronu;montáž;simulace
Keywords in different language: drone;multicopter;bldc motor;propeler;flight time;pid controller;battery;capacity;disposition;drone design;assembly;simulation
Abstract: Práce pojednává o návrhu multikoptéry se zaměřením na co nejdelší letovou dobu ve visu. Součástí práce je teorie stavby dálkově ovládaných létajících strojů, rozbor jejich pohonného ústrojí a řídicích systémů. Samotný návrh bude zahrnovat výběr vhodných komponent a také design vlastního rámu létajícího stroje. Cílem práce bude zhodnocení celého návrhu a jeho realizace.
Abstract in different language: This thesis is about the design of the multirotor optimized for the longest possible flight time when hovering. First part of the thesis is radio controlled flying machines building theory, analysis of their propulsion system and their control systems. The design will include choose of the components and also design of the main frame. The goal will be evaluation of whole project and it's realization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Hlinomaz.pdfPlný text práce4,97 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,09 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce49,87 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48931

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.