Title: Návrh a konstrukce elektronkového mikrofonního předzesilovače
Other Titles: Design and construction of electron tube microphone preamplifier
Authors: Pešek, Daniel
Advisor: Bouzek Stanislav, Ing.
Referee: Sýkora Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48938
Keywords: elektronkový mikrofonní předzesilovač;trioda;frekvenční korekce;mikrofon;předzesilovač.
Keywords in different language: tube microphone preamplifier;triode;frequency correction;microphone;preamplifier.
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí elektronkového mikrofonního předzesilovače. Teoretická část práce obsahuje uvedení do problematiky mikrofonů a předzesilovačů, jsou zde stanoveny požadavky na funkce a provedení prototypu předzesilovače a jsou zde také rozvedeny jednotlivé problémy s tím spojené. Druhá část práce se zabývá konstrukcí zařízení a ověřením jeho parametrů.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the design and construction of a tube microphone preamplifier. The theoretical part of the thesis contains an introduction to microphones and preamplifiers, the requirements for the functions and design of the prototype preamplifier are set out and the various problems associated with it are also addressed. The second part of the thesis focuses on the design of the device and verification of its parameters.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Pesek Daniel - Navrh a konstrukce elektronkoveho mikrofonniho predzesilovace.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce48,88 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce49,26 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48938

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.