Title: Software pro analýzu dat pixelových detektorů částic
Other Titles: Software for particle pixel detector data analysis
Authors: Jacquot, Guillian
Advisor: Urban Ondřej, Ing.
Referee: Vavroch Ondřej, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48950
Keywords: software;timepix;detektor;ionizující záření;analýza dat;histogram;c#;microsoft .net;dotnet;wpf;xaml
Keywords in different language: software;timepix;detector;ionizing radiation;data analysis;histogram;c#;microsoft .net;dotnet;wpf;xaml
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na realizaci softwaru pro podrobnější statistickou analýzu částečně zpracovaných dat z polovodičových detektorů částic Timepix. Software je postaven na platformě Microsoft .NET v integrovaném vývojovém prostředí (IDE) Microsoft Visual Studio v rámci knihovny Windows Presentation Foundation (WPF) zahrnuté v .NET a umožňuje vykreslovat několik typů histogramů ukazujících rozdělení různých vlastností částic nepřímým měřením při kolizi částic s citlivou oblastí detektoru Timepix.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the implementation of software for more detailed statistical analysis of partially processed data from Timepix semiconductor particle detectors. The software is built on the Microsoft .NET platform in the Microsoft Visual Studio integrated development environment (IDE) within the Windows Presentation Foundation (WPF) library included in .NET and allows plotting several types of histograms showing the distribution of various particle properties by indirect measurement when particles collide with the sensitive region of the Timepix detector.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jacquot_bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce50,07 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce48,78 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48950

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.