Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorWeissar Petr, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorPillmann, Jan
dc.contributor.refereeVavroch Ondřej, Ing.
dc.date.accepted2022-6-22
dc.date.accessioned2022-06-27T22:23:54Z-
dc.date.available2021-10-8
dc.date.available2022-06-27T22:23:54Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-5-26
dc.identifier89078
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/48951-
dc.description.abstractPráce se zabývá problematikou použití moderních modulů termální kamery Lepton od firmy FLIR. Tyto moduly mají širokou oblast využití díky jejich univerzálnosti, malé velikosti, nízké spotřebě a cenové dostupnosti. Cílem bylo vytvořit a popsat komunikační rozhraní mezi modulem a počítačem, k čemuž byl použit mikrokontrolér STM32 naprogramovaný v jazyce C a počítačová aplikace pro zpracování a grafické zobrazení dat v jazyce C#. Výsledkem řešení je popis komunikace s kamerovým modulem a ukázkové příklady algoritmů, na kterých jsou principy vysvětleny. Dále jsou stanoveny požadavky na časovou synchronizaci a přenosová rozhraní mezi jednotlivými částmi systému. Výsledky lze upravit a použít pro vlastní řešení využívající tento kamerový modul.cs
dc.format36
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectflircs
dc.subjectleptoncs
dc.subjecttermální kameracs
dc.subjectinfračervené měření teplotycs
dc.subjectstm32cs
dc.subjectdetekce pohybucs
dc.subjectvospi packetcs
dc.subjectpalety barevcs
dc.subjectgreyscalecs
dc.subjectironbowcs
dc.subjectrainbowcs
dc.titlePoužití FLIR Lepton modulucs
dc.title.alternativeApplication of FLIR Lepton moduleen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis thesis aims to analyze the use of modern thermal camera modules Lepton by the FLIR Company. These modules can be widely used due to their universality, small size, low power consumption, and affordability. The goal was to create and describe a communication interface between the module and the computer, using an STM32 microcontroller programmed in C and a computer application for data processing and graphical display in C#. The solution consists of a description of communication with the camera module and example algorithms with an explanation of the principles. Timing and communication interface requirements are specified for each part of the system. The results can be modified and used as a solution to a particular use of this camera module.en
dc.subject.translatedfliren
dc.subject.translatedleptonen
dc.subject.translatedthermal cameraen
dc.subject.translatedinfrared temperature measurementen
dc.subject.translatedstm32en
dc.subject.translatedmovement detectionen
dc.subject.translatedvospi packeten
dc.subject.translatedcolor palletsen
dc.subject.translatedgreyscaleen
dc.subject.translatedironbowen
dc.subject.translatedrainbowen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zaverecna-prace.pdfPlný text práce5,68 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce47,46 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce49,22 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48951

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.