Title: Návrh rozvaděče pro analyzátor sítě
Other Titles: Switch-board Design for Power Analyzer
Authors: Jedlička, Tomáš
Advisor: Skala Bohumil, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Čermák Radek, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48958
Keywords: analyzátor sítě dmg 800;napětí;proud;dimenzování vodičů;modelování;technická dokumentace;schéma.
Keywords in different language: network analyzer dmg 800;voltage;current;wire dimensioning;modelling;technical documentation;scheme.
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na prvotní nastavení a možnosti analyzátoru DMG 800 od firmy Lovato, dimenzování vodičů a svorek použitých k jeho instalaci, zpracování 3D modelů a technické dokumentace oceloplechové skříně a navržení zapojení programovatelných relé pro univerzální použití.
Abstract in different language: The Bachelors thesis is focused on initial setup and possibilities of network analyzer DMG 800 by manufacturer Lovato, wire and clamps dimensioning used for its installation, 3D models processing and technical documentation of steel sheet metal cabinet and wiring design of programmable relays for universal use.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Tomas Jedlicka.pdfPlný text práce2,38 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce50,3 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce48,72 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48958

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.