Název: Pojetí človéka v díle J. Patočky
Další názvy: Conception of human being in work of J. Patočka
Autoři: Hrubá, Iva
Vedoucí práce/školitel: Stark, Stanislav
Oponent: Neupauer, Eduard
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4896
Klíčová slova: přirozený svět;tělesnost;péče o duši;umění;člověk;pohyb;čas;pravda;svoboda
Klíčová slova v dalším jazyce: natural world;physicality;care of the soul;art;man;motion;time;truth;freedom
Abstrakt: Práce je zaměřená na pojetí člověka v dílech Jana Patočky. Jan Patočka vychází z fenomenologie E. Husserla a do popředí zájmu staví lidskou bytost. Člověk je schopen díky své tělesnosti a myšlení vnímat svět v jeho celistvosti. Pro Patočku je člověk bytost otevřená a časová, je to bytost, která je schopna myšlení a tím také nahlédnutí do své duše.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is focused on the concept of man in the works of Jan Patocka . Jan Patocka is based on the phenomenology of E. Husserl and puts to the fore the human being. Man is able , thanks to its physicality and mind perceive the world in its entirety. For Patocka is being open and one time , it being capable of thinking and thus insight into their souls .
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pojeti cloveka v dile J Patocky.pdfPlný text práce305,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hruba Iva3_Stark Stanislav.docPosudek vedoucího práce60 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Hruba Iva_Neupauer Eduard.docPosudek oponenta práce59 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Hruba_Iva_prubeh_obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce260,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4896

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.