Title: Ošetřovatelský proces z pohledu studenta programu Všeobecné ošetřovatelství
Other Titles: Nursing process from the student's perspective of program The general nursing
Authors: Löwy, Leona
Advisor: Krocová Jitka, PhDr. Mgr.
Referee: Nováková Jaroslava, Mgr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48966
Keywords: ošetřovatelský proces;výuka ošetřovatelského procesu;ošetřovatelství;vzdělávání;student
Keywords in different language: nursing process;teaching nursing process;nursing;education;student
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku rozporu teorie a praxe ošetřovatelského procesu pohledem studentů programu Všeobecné ošetřovatelství. V této práci byl mapován subjektivní názor studentů programu Všeobecné ošetřovatelství na realizaci ošetřovatelského procesu během konání odborné praxe.
Abstract in different language: The bachelor thesis focuses on the issue of the contradiction between theory and practice of the nursing process from the perspective of students of the General Nursing programme. In this thesis, the subjective opinion of the students of the General Nursing program on the implementation of the nursing process during the professional practice was mapped.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lowy_Leona_VSS_BP.pdfPlný text práce669,54 kBAdobe PDFView/Open
Lowy_PV.pdfPosudek vedoucího práce321,13 kBAdobe PDFView/Open
Lowy_PO.pdfPosudek oponenta práce337,56 kBAdobe PDFView/Open
Lowy_H.pdfPrůběh obhajoby práce410,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48966

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.