Title: Celiakie a její vliv na životní styl
Other Titles: Celiac disease and its effect on lifestyle
Authors: Adamcová, Aneta
Advisor: Šenbauerová Miroslava, Mgr.
Referee: Krocová Jitka, PhDr. Mgr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48969
Keywords: celiakie;bezlepková dieta;lepek;nesnášenlivost lepku;autoimunitní onemocnění
Keywords in different language: celiac disease;gluten-free diet;gluten;gluten intolerance;autoimmune diseases
Abstract: V bakalářské práci se pojednává o vlivu diagnostikování celiakie na životní styl pacienta. Celiakie je autoimunitní doživotní onemocnění, jehož doposud jedinou léčbou je dodržování bezlepkové diety. V teoretické části práce jsou do několika kapitol rozpracovány informace o samotném onemocnění a bezlepkové dietě. V praktické části práce jsou zpracovány rozhovory se čtyřmi participantkami, Výsledky jsou zpracovány a porovnány v diskuzi. Hlavním cílem práce bylo zmapovat a popsat, jak vnímají pacienti s nově diagnostikovanou celiakií její vliv na vybrané oblasti životního stylu. Všechny stanovené cíle práce byly splněny.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the influence of celiac disease diagnosis on the patient's lifestyle. Celiac disease is an autoimmune lifelong disease for which the only treatment so far is to follow a gluten-free diet. In the theoretical part, the thesis is divided into several chapters of which some of them focus on the disease itself while other describe the gluten-free diet. In the practical part, the work deals with conducted interviews with four female participants whose results are processed and then compared in a subsequent discussion. The main purpose of the bachelor thesis was to map how patients with newly diagnosed Celiac disease perceive its influence on a few selected areas of their life and describe the effects it can have on their lifestyle. The thesis met all the requirements and fulfilled all its set goals.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ADAMCOVA_ANETA_VSS_BP.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Adamcova_PV.pdfPosudek vedoucího práce310,68 kBAdobe PDFView/Open
Adamcova_PO.pdfPosudek oponenta práce327,19 kBAdobe PDFView/Open
Adamcova_H.pdfPrůběh obhajoby práce411,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48969

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.