Title: Ošetřovatelský proces u nemocného s roztroušenou sklerózou
Other Titles: Nursing process in a patient with the multiple sclerosis
Authors: Gutvaldová, Zuzana
Advisor: Posseltová Lucie, Mgr.
Referee: Horová Jana, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48972
Keywords: roztroušená skleróza;ošetřovatelský proces;model marjory gordon;edukace sestrou
Keywords in different language: multiple sclerosis;nursing process;marjory gordon model;nurse-led education
Abstract: Bakalářská práce se zabývá ošetřovatelským procesem u nemocných s roztroušenou sklerózou. Tato práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části tato práce popisuje anatomii nervové soustavy, roztroušenou sklerózu, její diagnostiku a následnou léčbu. Dále popisuje ošetřovatelský proces a edukaci sestrou. V praktické části je zvolen kvalitativní výzkum. Pomocí dvou rozhovorů, lékařské a sesterské dokumentace a hodnotících škál, jsou vypracovány kazuistiky a následně ošetřovatelský proces. Jako výstup z práce je vytvořen plán ošetřovatelské péče a leták o únavě.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the nursing process in patients with multiple sclerosis. The thesis contains theoretical and practical part. The theoretical part of the thesis describes the anatomy of the nervous system, multiple sclerosis, its diagnosis and subsequent treatment. It also describes the nursing process and nurse education. In the practical part, qualitative research is chosen. Using two interviews, medical and nursing records and rating scales, case studies and then the nursing process are developed. A nursing care plan and a leaflet on fatigue are developed as an output of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gutvaldova_Zuzana_VSS_BP.pdfPlný text práce5,93 MBAdobe PDFView/Open
Gutvaldova_PV.pdfPosudek vedoucího práce321,53 kBAdobe PDFView/Open
Gutvaldova_PO.pdfPosudek oponenta práce348,26 kBAdobe PDFView/Open
Gutvaldova_H.pdfPrůběh obhajoby práce423,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48972

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.