Title: Ošetřovatelská péče o pacienta s mediastinitidou po kardiochirurgické operaci
Other Titles: Nursing care of a patient with mediastinitis after cardiac surgery
Authors: Hejplíková, Martina
Advisor: Nováková Jaroslava, Mgr.
Referee: Frei Jiří, PhDr. Mgr. Ph.D., MBA
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48973
Keywords: mediastinitida;hluboká sternální infekce;kardiochirurgie;ošetřovatelská péče
Keywords in different language: mediastinitis;deep sternal infection;cardiac surgery;nursing care
Abstract: Teoretická bakalářská práce se zabývá problematikou týkající se pacientů s mediastinitidou po kardiochirurgické operaci. První část se věnuje rizikovým faktorům a hlavním problémům souvisejících s mediastinální infekcí. Druhá část je zaměřena na vyhledání přidružených onemocnění těchto pacientů. Třetí část práce se zabývá vyhledáním a popisem poznatků týkajících se způsobů léčby. Poslední část rozebírá charakteristiky pacienta s mediastinitidou, způsob léčby a související ošetřovatelskou péči. Výsledkem teoretické práce je identifikování a popsání faktorů, které ovlivňují vznik a průběh léčby této závažné komplikace, dále je popsána i charakteristika pacientů a související ošetřovatelská péče.
Abstract in different language: The theoretical bachelor thesis deals with the issues related to patients with mediastinitis after cardiac surgery. The first part is devoted to risk factors and main problems related to mediastinal infection. The second part focuses on finding associated diseases in these patients. The third part of the thesis deals with the search and description of the findings related to treatment modalities. The last part discusses the characteristics of the patient with mediastinitis, the treatment modality and the associated nursing care. The theoretical work results in the identification and description of the factors that influence the development and course of treatment of this serious complication, as well as the characteristics of patients and the associated nursing care.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hejplikova_Martina_VSS_BP.pdfPlný text práce416,17 kBAdobe PDFView/Open
Hejplikova_PV.pdfPosudek vedoucího práce300,18 kBAdobe PDFView/Open
Hejplikova_PO.pdfPosudek oponenta práce352,64 kBAdobe PDFView/Open
Hejplikova_H.pdfPrůběh obhajoby práce460,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48973

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.