Title: Úskalí prevence respiračních infekcí ve zdravotnickém zařízení z pohledu všeobecné sestry
Other Titles: The pitfalls of prevention of respiratory infections in a medical facility from the point of view of a general nurse
Authors: Pazderníková, Kateřina
Advisor: Galušková Soňa, Mgr.
Referee: Nováková Jaroslava, Mgr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48980
Keywords: prevence;prevence respiračních infekcí;prevence infekcí spojených se zdravotní péčí;respirační systém;hygiena rukou;hygiena dutiny ústní;osobní ochranné pracovní pomůcky;odsávání z dýchacích cest;pneumonie
Keywords in different language: prevention;prevention of respiratory infections;prevention of healthcare associated infections;respiratory system;hand hygiene;oral hygiene;personal protective equipment;respiratory suction;pneumonia
Abstract: Tato teoretická bakalářská práce se zabývá prevencí infekcí respiračního systému spojených se zdravotní péčí a jejich nedostatkům v praxi. V prvních kapitolách popisuji anatomii respiračního systému, fyziologii dýchání a obecnou zdravotní prevenci. Následně se detailněji zaměřuji na prevenci infekcí spojených se zdravotní péčí, kde je více rozvinutá hygienická péče o ruce a používání osobních ochranných pracovních pomůcek. V další části se zabývám preventivními postupy, které by měly primárně zabránit vzniku respiračních infekcí spojených se zdravotní péčí. Poslední kapitolu pak věnuji ventilátorové pneumonii a pneumonii u neventilovaných pacientů. Diskuze je následně zaměřena na vliv hygieny rukou, používání osobních ochranných pracovních pomůcek, hygieny dutiny ústní a odsávání z dýchacích cest na vznik respiračních infekcí spojených se zdravotní péčí a nedostatkům, které mohou tyto postupy provázet. Nakonec se v diskuzi zmiňuji o pneumonii jakožto o nejčastější respirační infekci související se zdravotní péčí.
Abstract in different language: This theoretical bachelor thesis deals with the prevention of respiratory tract infections and their deficiencies in the practice. In the first chapters, I describe the anatomy of the respiratory system, physiology of breathing and general health prevention. Subsequently, I focus more on the prevention of healthcare associated infections, when hand hygiene and the use of personal protective equipment are more developed. In the next part, I deal with a preventive procedures that should primarily prevent the occurrence of healthcare-associated respiratory tract infections. The last chapter is devoted to ventilator pneumonia and pneumonia of non-ventilated patients. The discussion part of the thesis focuses on the influence of hand hygiene, the use of personal protective equipment, oral hygiene and respiratory suction on the occurrence of respiratory tract infection and deficiencies that may accompany these procedures. In the final part of the discussion I mention pneumonia as the most common healthcare-associated respiratory tract infection.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pazdernikova_Katerina_VSS_BP.pdfPlný text práce377,35 kBAdobe PDFView/Open
Pazdernikova_PV.pdfPosudek vedoucího práce359,37 kBAdobe PDFView/Open
Pazdernikova_PO.pdfPosudek oponenta práce352,01 kBAdobe PDFView/Open
Pazdernikova_H.pdfPrůběh obhajoby práce423,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48980

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.