Title: Ošetřovatelská péče u pacienta po kardiopulmonální resuscitaci
Other Titles: Nursing care for a patient after cardiopulmonary resuscitation
Authors: Plchová, Anna
Advisor: Bejvančická Petra, PhDr.
Referee: Frei Jiří, PhDr. Mgr. Ph.D., MBA
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48981
Keywords: kardiopulmonální resuscitace;poresuscitační péče;ošetřovatelství;intenzivní péče;potřeby pacienta;holistický přístup
Keywords in different language: cardiopulmonary resuscitation;post-resuscitation care;nursing care;intensive care;patient needs;holistic approach
Abstract: Tématem této bakalářské práce je ošetřovatelská péče o pacienta po kardiopulmonální resuscitaci. Teoretická část je zaměřena na seznámení s kardiopulmonální resuscitací a dále se zabývá hlavně péčí o pacienta po kardiopulmonální resuscitaci. Závěrečná část teoretické práce je zaměřená na uspokojování jeho potřeb. V praktické části byly vedeny rozhovory s dvěma pacienty a dvěma rodinnýma příslušníky a zjišťovalo se, jak se jejich potřeby během hospitalizace měnily a jakým způsobem byly uspokojovány. Jako výstup do praxe bylo navrženo další výzkumné šetření v oblastech komunikace s pacientem v intenzivní péči a v oblasti práce s rodinou v intenzivní péči a jejího přínosu pro pacienta a zdravotnický personál.
Abstract in different language: The subject of this bachelor thesis is nursing care of a patient after cardiopulmonary resuscitation. The theoretical part is focused on introducing cardiopulmonary resuscitation and it further deals mainly with patient care after cardiopulmonary resuscitation. The final part of the theoretical work is focused on meeting the needs of the patient and their family. In the practical part, interviews were conducted with two patients and two family members in order to find out how their needs changed during hospitalization and how said needs were satisfied. As an output in practice, another research survey was proposed in the areas of communication with the patient in intensive care and in the field of work with the family in intensive care and its benefits for the patient and medical staff.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PLCHOVA_ANNA_VSS_BP.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Plchova_PV.pdfPosudek vedoucího práce314,97 kBAdobe PDFView/Open
Plchova_PO.pdfPosudek oponenta práce359,06 kBAdobe PDFView/Open
Plchova_H.pdfPrůběh obhajoby práce382,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48981

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.