Title: Ošetřovatelský proces o pacienta s dočasnou kardiostimulací.
Other Titles: Nursing care of a patient with temporary pacemaker.
Authors: Tůmová, Lucie
Advisor: Nováková Jaroslava, Mgr.
Referee: Tůmová Pavlína, Mgr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48985
Keywords: srdce;bradykardie;kardiostimulace;ošetřovatelská péče;soběstačnost
Keywords in different language: heart;bradycardia;pacemaker;nursing care;slef-sufficiency
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na pacienty se zavedenou dočasnou kardiostimulací. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Jednotlivé kapitoly teoretické části jsou věnovány anatomii srdce, poruchám srdečního rytmu, kardiostimulaci, ošetřovatelské péči a edukaci pacienta. Praktická část se věnovala pacientům, kteří mají po výkonu velmi sníženou soběstačnost, a proto je potřeba zajistit jejich bezpečnost, tedy prevenci pádu a snížení rizika infekce.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on patients with temporary pacemaker. The work is divided into theoretical and practical part. The individual chapters of the theoretical part are devoted to the anatomy of the heart, heart rhythm disorders, cardiostimulation, nursing care and patient education. The practical part was devoted to patients who have very reduced self-sufficiency after the procedure, and therefore it is necessary to ensure their safety, which means to prevent falls and reduce the risk of infection.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tumova_Lucie_VSS_BP.pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFView/Open
Tumova_PV.pdfPosudek vedoucího práce336,05 kBAdobe PDFView/Open
Tumova_PO.pdfPosudek oponenta práce380,31 kBAdobe PDFView/Open
Tumova_H.pdfPrůběh obhajoby práce382,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48985

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.