Title: ILUSTROVANÁ KNIHA
Other Titles: ILLUSTRATED BOOK
Authors: Šenkeřík, Filip
Advisor: Fučíková Renáta, akademický malíř
Referee: Eliáš Petr, Mgr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49023
Keywords: autorská kniha;ilustrace;mosty;historie mostů;architektura;kresba;zajímavé mosty;rekordy
Keywords in different language: author´s book;illustration;bridges;history of bridges;architecture;drawing;interesting bridges;records
Abstract: Autorská populárně naučná a bohatě ilustrovaná kniha, která se zaměřuje na téma mosty. Čtenářům přibližuje historii a vývoj tohoto typu stavby a seznamuje jej s druhy, konstrukcemi a procesem stavby. Dále se věnuje i rekordním mostům nebo těm, co jsou díky svému tvaru, materiálu či konstrukci něčím zajímavé a jedinečné.
Abstract in different language: The author's non-fiction and richly illustrated book focuses on the very specific topic of bridges. Throughout the book author depicts topics such as history, construction or the building process of a bridge. It also includes some of record bridges and those that are interesting or unique due to their shape, material or construction.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
senkerik_bp_text.pdfPlný text práce7 MBAdobe PDFView/Open
SENKERIK.docPosudek vedoucího práce53,5 kBMicrosoft WordView/Open
SENKERIK_0.docPosudek oponenta práce51 kBMicrosoft WordView/Open
SENKERIK.pdfPrůběh obhajoby práce215,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49023

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.