Title: SÉRIE PLAKÁTŮ NA LIBOVOLNÉ TÉMA
Other Titles: SERIES OF POSTERS OF ANY TOPIC
Authors: Poláková, Simona
Advisor: Jiřičková Ditta, Doc. akademický malíř
Referee: Hudečková Eva, MgA.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49030
Keywords: festival;interaktivní prvky;světelná expozice;plakáty;typografie;jednotný vizuální styl
Keywords in different language: festival;interactive elements;light exposure;posters;typography;unified visual style
Abstract: Jako svoji Bakalářskou práci jsem si vybrala zpracovat SÉRII PLAKÁTŮ na téma BLIK BLIK festival - TAJUPLNÝ LES. Jedná se o každoroční festival, který se koná v Plzni. Zaměřuje se na interaktivní prvky a světelné expozice. Fotky z výstavy jsem použila jako pozadí při tvorbě svých plakátů. Dále jsem použila výraznou typografii a zajímavé, i když střídmé barevné kombinace. Také jsem vytvořila vstupenky a letáček s podobnými motivy, jako na plakátech, aby vše tvořilo jednotný vizuální styl. Nakonec jsem ještě vytvořila tričko s nápisem tajuplný les, jako dárkový předmět pro návštěvníky expozice. Celý proces tvorby mě bavil. Vyzkoušela jsem si navrhování plakátů v počítači, úpravu fotografií, práci s typografií, předtiskovou přípravu, následný tisk tiskovin a jejich zpracování. Práce mi byla určitě přínosem do mé pozdější tvorby.
Abstract in different language: As my Bachelor thesis, I chose to make a SERIES of POSTERS on the theme of BLIK BLIK festival - MYSTERIOUS FOREST. I tis an annual festival held in Pilsen. It focuses on interactive elements and light exposure. I used the photos from the exhibition as a background of my posters. Next, I used a distinctive typography and interesting color combinations. I also created tickets and a leaflet with similar motifs as on the posters, so that everything forms a unified visual style. Finally, I created a T-shirt with the word Mysterious Forest on it, as a gift for visitors. I enjoyed the whole proces of making it. I tried designing posters on a computer, editing photos, working with typography, pre-printing, then printing and prosess after print. The work was definitely a benefit to my later work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_POLAKOVA_simona_GD3_textova_cast.pdfPlný text práce17,35 MBAdobe PDFView/Open
POLAKOVA.docPosudek oponenta práce53,5 kBMicrosoft WordView/Open
POLAKOVA_0.docPosudek vedoucího práce52,5 kBMicrosoft WordView/Open
POLAKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce278,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49030

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.