Title: AUTORSKÁ KNIHA NA TÉMA VAJÍČKO
Other Titles: AUTHOR'S BOOK ON THE TOPIC EGG
Authors: Jindrová, Nikola
Advisor: Soukupová Petra, MgA. Mgr.
Referee: Majerová Eva, MgA.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49045
Keywords: kniha;pop up;vajíčko;děti;vznik;skořápka;žloutek;bílek;rozmnožovací soustava;vzdělání
Keywords in different language: book;pop up;egg;children;creation;shell;egg yolk;egg white;reproductive system;education
Abstract: Kniha je o vzniku vajíčka. Je určená pro děti prvního stupně a jak téma napovídá, je vzdělávací. Dozví se, že vajíčko vzniká ve slepičce. Urazí dlouho cestu než se dostane na svět. Přijdou na to, že se vše odehrává v rozmnožovací soustavě. Najdou zde také, že první vzniká žloutek, pak poutka, bílek, blány a nakonec i skořápka. Aby se děti nenudili, kniha obsahuje pop upy, se kterými si děti mohou různé hrát a objevovat vše co kniha nabízí. Součástí knihy je pexeso a pracovní sešit, který ověří zda si děti něco zapamatovali. Ilustrace jsou tvořeny pomocí materiálového tisku, kdy jsem pozadí nafotila a dále s nimi pracovala.
Abstract in different language: The book is about creation of an egg. It is intended for children attending first years of elementary school and how the theme suggests it is educating. The children will learn, that egg is created in a hen. It must travel a lot before it gets on the world. They will learn that it all happens in reproductive system. They will also find here, that first is made egg yolk, then loops, egg white, membrane and at the end a shell. To not bore children, the book contains pop ups with which children can play and find out what the book offers. The book contains an excercise book, which will verify if children remmebered something from the book. Ilustrations are made by material printing, when I took photos of the backgrounds and worked with them more.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prubezna_zprava_BC_prace_jindrova_nikola.pdfPlný text práce5,05 MBAdobe PDFView/Open
JINDROVA.docPosudek vedoucího práce51 kBMicrosoft WordView/Open
JINDROVA_0.docPosudek oponenta práce54 kBMicrosoft WordView/Open
JINDROVA.pdfPrůběh obhajoby práce315,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49045

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.