Title: AUTORSKÁ KNIHA NA VLASTNÍ TÉMA
Authors: Kamišová, Michaela
Advisor: Soukupová Petra, MgA. Mgr.
Referee: Kocman Jan, MgA. Mgr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49046
Keywords: deník;autorská kniha;ilustrace;kombinovaná technika;cestování;příroda;papír;koláž
Keywords in different language: diary;author's book;illustration;mixed media;travel;nature;paper;collage
Abstract: Výsledným produktem mé bakalářské práce je autorská kniha nesoucí název Pěšky. Jedná se o cestovní deník formou vyprávění, doplněný ilustracemi technikou koláže. Již dlouhou dobu jsem se chtěla vydat sama na několikadenní pěší túru, ale pokaždé mě přemohl strach a nakonec jsem nikam nešla. Toto byl jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla si právě toto zvolit jako téma své bakalářské práce a donutit se tak k tomu to tento rok opravdu podniknout. Mým cílem bylo zdokumentovat mé putování přírodou jak pro sebe, tak i pro ostatní lidi, jakožto pobídnutí k tomu přestat se bát a vydat se vstříc dobrodružství. Po své cestě jsem sbírala přírodniny, pomocí nichž je vytvořená celá výtvarná podoba knihy. Jedná se o frotáže a materiální tisky z přírodnin a bahna, pomocí nichž jsou tvořeny výsledné ilustrace.
Abstract in different language: The resulting product of my bachelor thesis is an author's book entitled Pěšky. It is a travel diary in the form of narration, accompanied by illustrations made using the collage technique. For a long time, I had wanted to go on a several days­long hike alone, but I was overcome with fear every time, and in the end, I didn't go anywhere. This was one of the reasons I decided to choose this as the theme of my bachelor's thesis, forcing myself to really make this trip this year. My goal was to document my journey through nature, both for myself and for other people, as an incentive to stop being afraid and go on adventures. During my journey, I collected products of nature, with which the entire art form of the book is created. These techniques are called frottage and material print made with products of nature and mud, with which the resulting illustrations are made.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Kamisova.pdfPlný text práce17,45 MBAdobe PDFView/Open
KAMISOVA.docPosudek oponenta práce50,5 kBMicrosoft WordView/Open
KAMISOVA_0.docPosudek vedoucího práce53 kBMicrosoft WordView/Open
KAMISOVA.pdfPrůběh obhajoby práce320,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49046

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.