Title: Rám podvozku pro tramvajový otočný podvozek s vedením dvojkolí kyvným ramenem a nápravou.
Other Titles: Bogie frame for tram bogie with wheel guide by swinging arm and axle.
Authors: Cajthaml, Jan
Advisor: Heller Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Roub Antonín, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49051
Keywords: podvozek tramvajového vozidla;rám podvozku tramvajového vozidla pevnostní analýza;mkp;nx;solid edge
Keywords in different language: tram boggie with wheel guide by swinging arm and axle;boggie frame;finite element method;nx;solid edge
Abstract: Diplomová práce obsahuje rešerši v oblasti podvozků pro tramvajová vozidla. Následně byly vytvořeny tři koncepční návrhy podvozků, z nichž byl jeden vybrán a detailněji zpracován. Byl proveden výpočet sil zatěžující rám podvozku dle příslušných norem a s tím spojená pevnostní analýza metodou konečných prvků. Následně byl zpracován výrobní výkres rámu podvozku.
Abstract in different language: The thesis contains a research in the field of boggies for tram vehicles. Three conceptual boggies designs were created, one of them was selected and detailed. The calculation of the forces loading the boggie frame was carried out according to the relevant standards and the associated strength analysis using the finite element method. The production drawing of the boggies frame was created.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_CajthamlJan.pdfPlný text práce7,22 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,63 kBAdobe PDFView/Open
Cajthaml_fin.pdfPosudek oponenta práce136,29 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49051

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.