Title: Konstrukční řešení elektricky poháněného nízkohmotnostního invalidního vozíku
Other Titles: Design Solution of an Electrically Powered Low-weight Wheelchair
Authors: Nosek, Petr
Advisor: Formánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Štekl Adam, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49061
Keywords: invalidní vozík;elektrický vozík;kolečkové křeslo;cad;cae;nízkohmotnostní;konstrukce;pohon
Keywords in different language: wheelchair;electric wheelchair;cad;cae;low weight;design;drive
Abstract: Diplomová práce obsahuje designérský návrh komplexního řešení elektricky poháněného nízkohmotnostního invalidního vozíku, specifikaci požadavků s ohledem na jejich funkčnost, rozbor technických řešení a jednotlivých variant. Výsledný koncept je dále ověřen pomocí CAE metod.
Abstract in different language: This Diploma thesis deserts on a design of an electrically powered low-weight wheelchair, requirements specification with regard to their functionality, analysis of technical solution and individual variants. The resulting concept is further verified using CAE methods
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_NOSEK.pdfPlný text práce2,83 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,91 kBAdobe PDFView/Open
Posudek_DP_Nosek.pdfPosudek oponenta práce129,57 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49061

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.