Title: Využití 3D tisku ve výrobě komponent automobilových sedaček
Other Titles: Use of 3D printing in the production of car seat components
Authors: Radkovský, Jakub
Advisor: Formánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Smitka Ladislav, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49062
Keywords: 3d tisk;prototypování;automotive;sedadla.
Keywords in different language: 3d printing;prototyping;automotive;seating
Abstract: Diplomová práce obsahuje souhrn stávajících 3D tiskových technologií, návrh a výrobu prototypů vybraných komponent automobilového sedadla a jejich praktické testování. Na základě získaných poznatků navrhuje doporučení pro využití 3D tisku ve výrobě automobilových sedadel.
Abstract in different language: Diploma thesis consists of overview of 3D printing technologies, designing, prototyping and practical testing of specific parts from a car seat.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Radkovsky_Jakub.pdfPlný text práce4,69 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,58 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta diplomove prace_kks.pdfPosudek oponenta práce132,13 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49062

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.