Title: Konstrukční návrh zařízení pro demontáž plastového výrobku sloužícího ke kontrole těsnosti palivového systému
Other Titles: Engineering Design of a disassembly tool for a plastic product used to check the tightness of the fuel system
Authors: Schneider, Filip
Advisor: Formánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Kořínek Josef, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49064
Keywords: výrobek sloužící ke kontrole těsnosti palivového systému;demontážní zařízení;plastový svařenec;dělení polybutylentereftalátu vyztuženého sklěněnými vlákny;design;cad model;počítačová simulace;metoda konečných prvků
Keywords in different language: plastic product used to check the tightness of the fuel system;disassembly tool;plastic weldment;polybutylene terephthalate with glass fibre cutting;design;cad model;computer simulation;finite element method
Abstract: Diplomová práce obsahuje konstrukční návrh zařízení určeného pro demontáž výrobku z polymerního materiálu určeného pro aplikaci v automobilovém průmyslu ke kontrole těsnosti palivového systému. Koncepční návrhy byly srovnány dle váženého hodnocení zvolených kritérií a nejlepší z návrhů byl dopracován po dodatečné optimalizaci do finální konstrukční podoby. Výsledkem této práce je finální návrh ověřený několika analytickými výpočty a dále několika zjednodušenými simulacemi statického zatížení volených komponent pomocí sofware Siemens NX Nastran.
Abstract in different language: This diploma thesis contains a design of disassembly tool for a product made of polymeric material intended for application in the automotive industry to check the tightness of the fuel system. The conceptual designs were compared according to the weighted evaluation of the selected criteria and the best of the designs was completed after additional optimization into the final design. The result of this work is the final design verified by several analytical calculations and several simplified simulations of static loading of selected components using NX Nastran software.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_Filip_Schneider_Diplomova_prace.pdfPlný text práce8,87 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,47 kBAdobe PDFView/Open
Schneider_Filip_DP_posudek_oponenta.pdfPosudek oponenta práce126,7 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49064

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.