Title: Zpracování projektové dokumentace pro stavbu\\ domova pro seniory
Authors: Fantová, Kristýna
Advisor: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Referee: Staňková Hana, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49071
Keywords: domov pro seniory;pálené zdivo;dokumentace pro stavební povolení
Keywords in different language: home for the elderly;burnt masonry;documentation for building permits
Abstract: Předmětem mé bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro stavbu domova pro seniory. Cílem práce je navržení konstrukčního řešení, dispozičního řešení a provedení základních výpočtů na konstrukcích. Výpočty jsou provedeny podle norem ČSN EN. Výkresová část této práce je vytvořena v programu AutoCAD 2019.
Abstract in different language: The subject of my bachelor thesis is the preparation of project documentation for the construction of a home for the elderly. The aim of the thesis is to design the structural solution, layout and perform basic calculations on the structures. The calculations are made according to the ČSN EN standards. The drawing part of this thesis is created in AutoCAD 2019.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Zpracovani projektove dokumentace pro stavbu domova pro seniory_Kristyna Fantova.pdfPlný text práce14,49 MBAdobe PDFView/Open
Fantova_oponent.pdfPosudek oponenta práce338,71 kBAdobe PDFView/Open
Fantova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce87,1 kBAdobe PDFView/Open
Fantova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce217,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49071

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.