Title: Projekt - Základní umělecká škola se zaměřením\\ na hudební výchovu
Authors: Císlerová, Michaela
Advisor: Kesl Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49074
Keywords: hudební škola;koncertní sál;porotherm;železobeton;dokumentace pro stavební povolení;konstrukční systém;učebna
Keywords in different language: music school;concert hall;porotherm;reinforced concrete;documentation required for the building permit;construction system;schoolroom
Abstract: Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. a novely č. 405//2017 Sb. V práci je řešena novostavba základní umělecké školy se zaměřením na hudební výchovu.
Abstract in different language: The subject of this bachelor's thesis is the elaboration of documentation required for the building permit procedure legislated by the Decree No. 499/2006 Coll., On construction documentation, as amended by Decree No. 63/2013 Coll. new Act No. 405 // 2017 Coll. The work deals with the new building of the art school focusing on music education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce887,57 kBAdobe PDFView/Open
Cislerova_oponent.pdfPosudek oponenta práce661,77 kBAdobe PDFView/Open
Cislerova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce220,32 kBAdobe PDFView/Open
Cislerova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce646,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49074

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.