Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVejvara Luděk, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorSoukupová, Nikola
dc.contributor.refereeStaňková Hana, Ing.
dc.date.accepted2022-6-24
dc.date.accessioned2022-07-18T22:33:46Z-
dc.date.available2021-10-18
dc.date.available2022-07-18T22:33:46Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-5-31
dc.identifier90008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/49079-
dc.description.abstractBakalářská práce se věnuje zpracování projektové dokumentace na úrovni pro stavební povolení pro stavbu Vzdělávacího centra a knihovny Kralovice. Zaměřuje se na architektonický návrh, statické posouzení nosného systému stavby, bezpečnostně požární řešení, bezbariérové užívání stavby, posouzení z hlediska tepelné techniky, a na návrh technického zařízení budovy. Jedná se o třípodlažní budovu s odstupujícími podlažími a zelenými střechami s přilehlým parkovištěm pro návštěvníky vzdělávacího centra a knihovny a s parkem. Budova má za účel primárně sloužit jako knihovna, dále se zde nacházejí prostory výukových a výtvarných učeben, administrativní zázemí, konferenční sál a kavárna. Výkresová část byla zhotovena v programu ARCHICAD20. Pro statické posouzení bylo využito programu FINE EC 2020. Pro textovou část bylo využito softwarů Microsoft Word a Excel.cs
dc.format57s+102s+36s (20 335 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectvzdělávací centrumcs
dc.subjectknihovnacs
dc.subjectkavárnacs
dc.subjectprojektová dokumentacecs
dc.subjectstavební povolenícs
dc.subjectstatické posouzenícs
dc.subjectzákladová patkacs
dc.subjectkruhový sloupcs
dc.subjectprůvlakcs
dc.subjectstropní deskacs
dc.subjectplochá tzv. zelená střechacs
dc.subjectželezobetoncs
dc.subjecttepelně-technické posouzenícs
dc.subjectpožárně bezpečnostní řešenícs
dc.subjecttechnika prostředí budovcs
dc.titleZpracování projektové dokumentace na úrovni pro stavební povolení pro stavbu Vzdělávací centrum a knihovny Kralovicecs
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd
dc.thesis.degree-programStavební inženýrství
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with the elaboration of documentation on the level for a building permit for a building of Educational center and library Kralovice. It focus on architectural design, static assessment of the building's load-bearing system, fire safety solution, barrier-free use of the building, thermal engineering assessment, and focus on the design of the technical equipment of the building. It is a three-storey building with stepping floors and green roofs with an adjacent parking lot for visitors to the educational center and library and with a park. The purpose of the building is primarily to serve as a library, there are also teaching and art classrooms, administrative facilities, a conference hall and a cafe. The drawing part of the bachelor thesis was made in the ARCHICAD20. The FINE EC 2020 program was used for the static assessment. Microsoft Word and Excel software were used for the text part.en
dc.subject.translatededucation centeren
dc.subject.translatedlibraryen
dc.subject.translatedcafeen
dc.subject.translatedproject documentationen
dc.subject.translatedbuilding permiten
dc.subject.translatedstatic assessmenten
dc.subject.translatedseparate footingen
dc.subject.translatedcircular columnen
dc.subject.translatedbeamen
dc.subject.translatedceiling slaben
dc.subject.translatedflat so-called green roofen
dc.subject.translatedreinforced concreteen
dc.subject.translatedthermal engineering assessmenten
dc.subject.translatedfire safety solutionsen
dc.subject.translatedbuilding environment technologyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE_VZDELAVACI CENTRUM A KNIHOVNA KRALOVICE_NIKOLA SOUKUPOVA.pdfPlný text práce18,1 MBAdobe PDFView/Open
Soukupova_oponent.pdfPosudek oponenta práce271,56 kBAdobe PDFView/Open
Soukupova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce89,18 kBAdobe PDFView/Open
Soukupova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce228,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49079

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.