Title: Modely transportu buněk v kapilárním řečišti a vliv akustických vln
Authors: Peroutka, Štěpán
Advisor: Rohan Eduard, Prof. Dr. Ing. DSc.
Referee: Lukeš Vladimír, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49081
Keywords: proudění kapilárami;krevní buňky;interakce tekutiny s poddajným prostředím;postupné vlny
Keywords in different language: capillary blood flow;blood cells;fluid-structure interaction;progressive waves
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou modelování proudění krve s detailem na proudění kapilárami. Na implementovaném redukovaném 2D modelu představuje s tím související jev interakce tekutiny s poddajným prostředím. Pro účely tohoto modelu je popsána Fourierova metoda řešení parciálních diferenciálních rovnic parabolického typu a ve zkratce rovněž metoda konečných prvků. Dále tato práce na zjednodušeném modelu zkoumá vliv postupné vlny šířící se stěnou rotačně symetrického kanálu na tekutinu uvnitř. Nakonec je navržen silně zjednodušený rotačně symetrický model transportu buňky elastickým kanálem.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with modeling of blood flow with emphasis on blood flow through capillaries. It introduces related phenomenon of fluid-structure interaction by implementation of reduced 2D model. The Fourier's method for solving parabolic partial differential equation and basic mechanism of finite element method are explained as a part of the model. In another part an effect of a progressive wave of axisymmetric channel wall on the flow inside is studied on a simplified model. Finally, a strongly reduced model of cell transport through an axisymmetric channel is proposed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BakalarskaPrace.pdfPlný text práce4,57 MBAdobe PDFView/Open
Peroutka_oponent.pdfPosudek oponenta práce96,15 kBAdobe PDFView/Open
Peroutka_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce41,87 kBAdobe PDFView/Open
Peroutka_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce266,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49081

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.