Title: Projekt - Prodejna do obcí a měst pro 50000 obyvatel
Authors: Osifčin, Lukáš
Advisor: Kesl Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49083
Keywords: prodejna;parkoviště;statický výpočet;sloup;vazník;nosník;projektová dokumentace;stavební povolení;autocad;fin;geos
Keywords in different language: shop;parking lot;static calculation;column;truss;beam;project documentation;building permit;autocad;fin;geos
Abstract: Námětem bakalářské práce je návrh prodejny potravin s přilehlým vnějším parkováním. Celkový návrh je v platnosti se všemi příslušnými vyhláškami, předpisy a normami. Práce se dále zaměřuje na statické posouzení vybraných konstrukčních částí (sloupy, vazník a nosník), na posudek z hlediska požárního nebo na tepelnou techniku. Součástí práce je dokumentace pro společné stavební povolení. Pro projektovou část byl použit program AutoCAD 20. Pro statické výpočty byly použity programy FIN 2D a GEOS.
Abstract in different language: The topic of the bachelor's thesis is the design of a grocery store with adjacent outdoor parking. The overall proposal is in force with all relevant ordinances, regulations and standards. The work also focuses on the static assessment of selected structural parts (columns, truss and beam), on the assessment in terms of fire or heating technology. Part of the work is documentation for a joint building permit. The program AutoCAD 20 was used for the project part. The programs FIN 2D and GEOS were used for static calculations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Lukas OSIFCIN.pdfPlný text práce8,37 MBAdobe PDFView/Open
Osifcin_oponent.pdfPosudek oponenta práce645,19 kBAdobe PDFView/Open
Osifcin_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce668,61 kBAdobe PDFView/Open
Osifcin_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce236,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49083

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.