Title: Mobilní aplikace IS/STAG na platformě iOS
Other Titles: IS/STAG mobile application on the iOS platform
Authors: Čarnogurský, Jan
Advisor: Kotouč Tomáš, Ing.
Referee: Zíma Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49088
Keywords: mobilní vývoj;mobilní aplikace;swift;swiftui;ios
Keywords in different language: mobile development;mobile appliaction;swift;swiftui;ios
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá realizací mobilní aplikace pro platformu iOS napojené na webové služby IS/STAG. Teoretická část se věnuje seznámení se s mobilními operačními systémy. Následuje detailní zaměření se na problematiku vývoje mobilních aplikaci pro operační systém iOS. V další části jsou prozkoumány již existující mobilní aplikace napojené na IS/STAG. Následně navazuje návrh koncepce mobilní aplikace, který obsahuje detailní návrh, jeho implementaci a distribuci. Pozornost je věnována i testování aplikace.
Abstract in different language: This thesis deals with the implementation of a mobile application for the iOS platform connected to IS/STAG web services. The theoretical part is dedicated to the introduction of mobile operating systems. This is followed by a detailed focus on the issue of mobile application development for the iOS operating system. In the next section, existing mobile applications connected to IS/STAG are explored. This is followed by the design of the mobile application concept, which includes detailed design, implementation and distribution. Attention is also paid to testing the application.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A19N0025-DP.pdfPlný text práce9,16 MBAdobe PDFView/Open
A19N0025Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce139,96 kBAdobe PDFView/Open
A19N0025Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce407,25 kBAdobe PDFView/Open
A19N0025Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce583,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49088

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.