Title: MODULÁRNÍ REKREAČNÍ CHATA
Other Titles: Modular recreational cabin
Authors: Dyedeková, Tereza
Advisor: Rous Štěpán, MgA. Ph.D.
Referee: Melichar Lukáš, MgA.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49125
Keywords: modulární dům;chata;modulární;design interiéru;interiér;modulární stavba;dřevostavba
Keywords in different language: modular house;cabin;modular;interior design;interior;modular building;wooden building
Abstract: Téma mé bakalářské práce jsem si zvolila takové, neboť jsem si chtěla vyzkoušet tvorbu exteriéru a interiéru na jedné stavbě. Modulární stavby jsou na dnešním trhu velmi žádané, a to zejména kvůli nízké ceně a rychlé montáži. Můj projekt modulární rekreační chaty jsem navrhovala tak, aby krásně splýval s krajinou. Tato chata se skládá ze čtyř sestavitelných dílů, které je nutno na místo výstavby dopravit pomocí nákladních vozidel. Součástí mé práce bylo i navržení interiéru, který bude vyhovovat ergonomickým zásadám. Tento úkol byl v celku namáhavý, neboť předem zadaná dispozice byla poměrně stísněná. Ale i přes to konečný návrh interiéru vyhovuje ergonomickým požadavkům a je zde i dostatek místa pro snadný pohyb.
Abstract in different language: For my bachelor thesis, I wanted to experience creating both an interior and an exterior for a single building. Today, modular buildings are in demand primarily due to their low price and quick assembly. My design of a serene cabin blends into the surrounding environment. It comprises four assembling pieces which need to be transported to the destination by lorry. As part of my project, I had to create an interior design that will follow ergonomic principles. This was a challenging task because the predetermined disposition was quite small. However, the final interior design meets the requirements and offers enough space for comfortable movement within the cabin despite those difficulties.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Dyedekova_Tereza_2022.pdfPlný text práce2,87 MBAdobe PDFView/Open
Dyedekova_v.docxPosudek vedoucího práce39,24 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Dyedekova_o.docxPosudek oponenta práce30,03 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Dyedekova.pdfPrůběh obhajoby práce232,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49125

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.