Title: PRAKTICKÝ DEKOR
Other Titles: PRACTICAL DECOR
Authors: Kučerová, Hana
Advisor: Potiron Jana, Mgr. art. ArtD.
Referee: Rous Štěpán, MgA. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49129
Keywords: nábytek;praktický dekor;otevřená policová skříňka
Keywords in different language: furniture;practical decor;open shelf cabinet
Abstract: Vybrala jsem si téma Praktický dekor. Navrhla jsem variabilní úložný prostor, který si uživatel může přizpůsobit svým možnostem. Výsledný produkt se skládá z několika segmentů, které se libovolně stohují na sebe. Dekor se objevuje na produktu v podobě vyfrézované vlnky, která má nejen estetickou, ale i praktickou funkci. Vlnka slouží k uchycení tyčí, které fixují celý produkt. Otevřená policová skřínka může fungovat jak v prostoru, tak i u zdi. Převážné slouží pro uložení knížek, bot, oblečení, šanonů atd. Najde využití ve vstupní hale, ale také v obývacím pokoji.
Abstract in different language: Choose the theme of Practical decor. I designed a variable storage space that the user can customize. The final product consists of several segments, which can be stacked on top of each other. The decor appears on the product in the form of a milled ripple, which has not only an aesthetic but also a practical function. The corrugation is used to attach the rods that fix the entire product. An open shelving unit could indoors or also against walls. Most of them are used to store books, shoes, clothes, files, etc. It can be used in the lobby, but also in the living room.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kucerova_Hana_Bakalarska_prace_Prakticky_dekor.pdfPlný text práce3,53 MBAdobe PDFView/Open
KucerovaH_v.docxPosudek vedoucího práce40,8 kBMicrosoft Word XMLView/Open
KucerovaH_o.docxPosudek oponenta práce39,51 kBMicrosoft Word XMLView/Open
KucerovaH.pdfPrůběh obhajoby práce248,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49129

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.