Název: Životní styl bio, koncepce zdraví a konzumerismus
Další názvy: Organic Lifestyle, the Conception of Health and Consumerism
Autoři: Králíková, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Hrešanová, Ema
Oponent: Holubec, Stanislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4913
Klíčová slova: životní styl;bio;konzumerismus;koncepce zdraví
Klíčová slova v dalším jazyce: bio
Abstrakt: Anotace Záměrem diplomové práce bylo zachytit významy, jaké přikládají bio životnímu stylu jeho konzumenti a jaké tito bio konzumenti mají motivy k nákupu biopotravin. V druhé řadě bylo snahou zjistit, jaké koncepce zdraví se objevují u lidí, kteří žijí životním stylem bio. Cíl práce je exploračního charakteru. V širším pojetí je účelem práce pojednání o současné konzumní společnosti a jejím charakteru skrze jeden konkrétní a specifický úsek, jeden z mnoha životních stylů, bio styl. Při provádění výzkumu jsem se řídila principy zakotvené teorie Strausse a Corbin (1999). Inspirovala jsem se jejich radami a pokyny začínajícím badatelům. Především jsem uplatnila doporučení provádět kroky sběru dat a analýzy neodděleně. A osvojila jsem si principy kódování. Data jsem získala pomocí hloubkových rozhovorů. Participanti jsou spotřebitelé bio výrobků, lidé žijící bio stylem a také producentka bio zboží. K získání participantů byla využita metoda snowball. Jako pomocný software jsem využila Express Scribe pro přepis rozhovorů do elektronické podoby a Atlas.ti pro analýzu dat. Strauss, Anselm, Juliet Corbin. 1999. Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice: Nakladatelství Albert a Sdružení Podané ruce.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is concerned with the topic of organic lifestyle. Its aim is, through the statements of seven organic consumers (and one businesswoman with organic products firm), to show which meanings are connected with organic products and organic lifestyle. My other aim was also to show the ways how participants conceptualized the category of health. I chose a qualitative approach of research. I used semi-structured interviews. At first I presented definitions of organic lifestyle, then categories of motives to buy organic products and finally the conceptualizations of health.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kralikova_DP.pdfPlný text práce215,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KRALIKOVA posudek_vedouci.docxPosudek vedoucího práce28,75 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kralikova2 posudek_oponenta.docPosudek oponenta práce40,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
kralikova.PDFPrůběh obhajoby práce226,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4913

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.