Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVeverka Zdeněk, Doc. MgA.
dc.contributor.authorKačmarská, Martina
dc.contributor.refereeBartas Vlastimil, MgA.
dc.date.accepted2022-6-15
dc.date.accessioned2022-07-18T22:34:11Z-
dc.date.available2020-5-29
dc.date.available2022-07-18T22:34:11Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-5-9
dc.identifier86317
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/49130-
dc.description.abstractJako téma mé diplomové práce jsem si zvolila UDRŽITELNÝ DESIGN. Jelikož jsem se vždy snažila tento princip uplatňovat ve svých pracích, bylo mi téma velmi blízké. Předmětem mé práce je závěsná domácí zahrádka pro pěstování bylinek, koření ale také ke klíčení luštěnin a semínek. Celá zahrádka se skládá z dřevěné konstrukce, uprostřed jsou zavěšené železné tyče, na které se upevňují květináče. Ve spodní části konstrukce je umístěn kompostér, určen pro domácí kompostování. Hlavní myšlenkou je cyklus, který funguje v přírodě - vypěstuj, sněz a zbytky zkompostuj. V kompostéru jsou umístěny žížaly, které zbytky potravy rozkládají a vzniká výživné hnojivo, které se může použít pro hnojení pěstovaných bylinek. V horní části rámu je LED světlo, které přisvětluje rostliny, pokud je potřeba.cs
dc.format61 s. (45 158 znaků).
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectkompostcs
dc.subjectkompostércs
dc.subjectvermikompostércs
dc.subjectudržitelnýcs
dc.subjectdesigncs
dc.subjectzelenács
dc.subjectbylinkycs
dc.subjectbylinycs
dc.subjectrostlinacs
dc.subjectzahrádkacs
dc.subjecthnojivocs
dc.subjectžížalícs
dc.subjectčajcs
dc.subjectdřevocs
dc.subjectkovcs
dc.subjectkvětináčcs
dc.subjectklíčenícs
dc.titleUDRŽITELNÝ DESIGNcs
dc.title.alternativeSUSTAINABLE DESIGNen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgA.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
dc.thesis.degree-programDesign
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedAs a topic for my diploma thesis I chose SUSTAINABLE DESIGN. As I always tried to implement this princip into my works, it was very close to me. The subject of my work is hanging home garden for herbs, spice, but also for legumes and seeds sprouting. The whole garden consist of wooden frame which has metal bars in between. On these bars you can hang flowerpots. On the bottom of the frame, there is compost bin, which is supposed to work in house conditions. The main thought is the cycle, which we can find in nature - grow, eat and compost. In the compost bin, there are earthworms, that decompose the food remains. It is then turned into nutritious fertilizer, that can be use to fertilize the herbs we grow. In the upper part, there is LED strip, that can add some more light on the plants if needed.en
dc.subject.translatedsustainableen
dc.subject.translateddesignen
dc.subject.translatedgardenen
dc.subject.translatedgrowen
dc.subject.translatedherbsen
dc.subject.translatedgreenen
dc.subject.translatedecologyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Kacmarska.pdfPlný text práce8,51 MBAdobe PDFView/Open
Kacmarska.pdfPosudek vedoucího práce500,2 kBAdobe PDFView/Open
Kacmarska_0.pdfPosudek oponenta práce801,61 kBAdobe PDFView/Open
Kacmarska_1.pdfPrůběh obhajoby práce275,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49130

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.