Název: Návrh a grafické zpracování vizuálního stylu dětského sortimentu
Další názvy: Graphic design of visual style of children's assortment
Autoři: Svatková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Fišerová Kristýna, Doc. MgA.
Oponent: Steker František, Doc. akademický malíř
Datum vydání: 2022
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49140
Klíčová slova: ilustrace;osobní značky;vizuál předškolního vzdělávání;dětský sortiment;didaktické pomůcky
Klíčová slova v dalším jazyce: illustrations;personal labels;visuals of preschool education;children's assortment;teaching aids
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vizuálním stylem dětského sortimentu určenému pro předškolní vzdělávání. Návrh dbá na jednotnost a celistvost, která v současných vizuálech předškolního vzdělávání často chybí. Má usnadnit přehlednost jak pro pedagogy, tak pro rodiče a děti. Těžištěm práce jsou značky - ilustrace zvířátek, které se využijí jako značky v šatnách, kde si děti odkládají své osobní věci. Celkem je vytvořených 20 zvířátek, z toho 7 jich je použito jako náhled pro kompletní vizuál jednotlivých tříd. U těchto 7 jsem navrhla sortiment, který by se ve třídách mohl používat, jako například trička, bundy, holinky, hodinky, didaktické pomůcky apod., a sjednotil by tak dosavadní vzhled tříd. K diplomové práci patří také didaktické a herní pomůcky, jako například domino či omalovánky, které slouží zároveň jako brožura, která představuje všechna navržená zvířátka.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis deals with the visual style for children's assortment intended for preschool education. The design is unified and comprehensive, which is not the case with most of the current visuals in this environment. It is intended to facilitate clarity for both teachers and parents and children. The focus of the work are signs - illustrations of animals that are used as signs in locker rooms, where children store their personal belongings. A total of 20 animals are created, of which 7 are used as a preview for the complete visual of each class. For them, I designed an assortment that could be used in the classrooms, such as T-shirts, jackets, boots, watches, teaching aids, etc., and would thus unify the current appearance of the classes. The diploma thesis also includes didactic and game aids, such as dominoes or coloring books, which also serve as a brochure, which presents all the designed animals.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KDE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Svatkova_DP_22.pdfPlný text práce2,75 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svatkova.pdfPosudek vedoucího práce109,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svatkova_0.pdfPosudek oponenta práce103,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svatkova_1.pdfPrůběh obhajoby práce259,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/49140

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.